Zásady ochrany osobných údajov - Luxusné holenie

Máte otázku? Telefon +420 725 548 405 (Po - Pá 8:00 - 16:00 hod.)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

verzia 1, účinná od 25. 5. 2018

 

Prevádzkovateľ e-shopu Luxusne-holenie.sk, Michal Byrtus, IČO: 74464370, so sídlom Na Vozovce 268/36, 779 00 Olomouc, Česká Republika (ďalej len "správca") jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR"). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.


Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu je odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.

 

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Pre overenie, že skutočne Vy nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, využívame funkciu double opt-in potvrdzujúceho e-mailu.

 

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo pri objednaní tovaru alebo pri online komunikácii alebo nepriamo. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje (kontaktné údaje a platobné údaje), tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám informujete osobné údaje tam, kde Vás žiadam o udelenie súhlasu, napr. U registrácia, u ponúk Vám na mieru, poradne, diskusie a pod.

 

Niektoré údaje získavame tak, že zaznamenávame, ako používate náš web, pomocou súborov cookies.

 

Dáta získavame tiež od tretích strán. Údaje získané od tretích strán chránime podľa postupov opísaných v týchto zásadách. Tieto zdroje údajov od tretích strán sa v priebehu času môžu líšiť, ale okrem iného zahŕňajú:

- sociálna sieť Facebook, keď nášmu webu alebo tovaru dáte To sa mi páči alebo nás na Facebooku sledujete,

- poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú určiť polohu podľa vašej IP adresy, aby sme na základe vašej polohy mohli prispôsobiť ceny.

 

Je to legálne?

 

ÁNO, pretože dodržujeme právne dôvody spracovanie osobných údajov:
1. je to nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a s tým spojené zaplatení a dodaní tovaru,
2. je to nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti - napr. Zákon č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
3. je to potrebné na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej strany (viď. nižšie),
udelil / a ste nám súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.
V niektorých prípadoch sa tieto právne dôvody prekrývajú.

 

Čo sú naše oprávnené záujmy?

 

V niektorých prípadoch, ktoré starostlivo zvažujeme, spracovávame Vaše osobné údaje, aby sme si zaistili ochranu právom chránených záujmov. Takéto spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, ale môžete proti tomu podať námietku formou odkazu v e-mailu alebo nás kontaktujte na e-mail: obchod@luxusne-holenie.sk alebo telefón: +420 725 548 405.


Príklady spracovanie osobných údajov z titulu oprávneného záujmu:
- keď u nás nakúpite, môžeme Vám poslať obchodné oznámenia alebo Vás požiadať o hodnotení nákupe (recenzia),
- keď navštívite náš web, môžeme do vášho zariadenia uložiť súbory cookies (prečítajte si tiež Zásady súborov cookies),
- zákazníkom zo slovenských republiky môžeme fakturovať v mene EUR, mnou vlastnenou spoločnosťou.

 

Za akými účely spracovávame Vaše osobné údaje a na ako dlho?

 

1. nákup tovaru cez internet, potrebujeme to k:
vybavenie Vašich objednávok, doručenie tovaru, vrátenia tovaru a peňazí, vybavovanie reklamácií a ďalších záležitostí spojených so zárukou na tovar, na zasielanie oznámení o stave doručovania alebo o prípadných problémoch s doručením vášho tovaru, na vašu identifikáciu a na potvrdenie vášho zákonného veku pre online nákup, na poskytovanie rôznych možností platieb:

- na dobu 11 rokov osobné údaje uvedené na daňovom doklade,
- na dobu 3 rokov od posledného nákupu,

2. ponuka nášho tovaru: príde Vám e-mail (max. 1x za mesiac) so zaujímavými akciami a zľavami:

- na dobu 1 roka, keď našej skvelej ponuky nevyužijete,
- na dobu 3 rokov od posledného nákupu

3. zistenie Vašej spokojnosti s nákupom, ktorý nám pomáha zlepšovať naše služby: pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a ich služba Overené zákazníkmi.

- na dobu 3 rokov od posledného nákupu

4. správa zákazníckeho účtu vrátane histórie objednávok (registrácia): budeme Vám môcť ponúknuť výhody:

- na dobu 3 rokov od prvej registrácie a potom 3 roky od posledného nákupu

5. online komunikácia, marketing, personalizácia reklamy

- na dobu 1 roka u služby: strážny pes, diskusie, poradňa, dotaz na produkt, kontaktný formulár
- na dobu 3 rokov od posledného nákupu u reklamy či ponuky tovaru priamo Vám na mieru

 

Načo potrebujeme Váš súhlas?
- k vedeniu zákazníckeho účtu (registrácia) vrátane histórie objednávok,
- k marketingovým aktivitám, personalizáciu reklám,
- ku komunikácii on-line (strážny pes, poradňa, diskusie, dotaz na produkt, kontaktný formulár).

 

Aké kategórie osobných údajov spracovávame?

 

I. u nákupe tovaru cez internet:
- identifikačné údaje: meno, priezvisko a titul, dátum narodenia, IČO, DIČ, bydlisko, sídlo, podpis
- kontaktné údaje: doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie podobné informácie
- platobné údaje a história platieb
- údaje o tovare
- údaje o Vašom zariadení: IP adresa, identifikátor zariadenia (napríklad pri telefónoch číslo IMEI), lokácie, informácie z cookies, údaje z RFID tagov ao tom, ako vy a vaše zariadenie komunikujete s naším webom, napríklad vyhľadávacie dotazy, záznam z robotické chatovacej služby


II. u ponuky nášho tovaru: meno, priezvisko, e-mailová adresa


III. u zaslanie dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi: e-mailová adresa, Váš košík


IV. pre využívanie služieb registrovaného zákazníka a ostatných služieb ako zasielanie newsletteru bez nákupu tovaru, zasielanie reklamy či ponuky tovaru priamo Vám na mieru, strážny pes, poradňa, diskusie, dotaz na produkt, kontaktný formulár (k tomu potrebujeme Váš súhlas):
- prihlasovacie údaje k registrovanému účtu: identifikačné a kontaktné údaje, užívateľské meno, heslo, pomocníka k heslám a ďalšie informácie o zabezpečení používané na overovanie a prístupu k účtu, dátum narodenia, história nákupov,
- pre online komunikáciu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, údaje o zariadení, informácie o tovare

 

2. Budeme vás chrániť

 

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádza cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie. Neposkytujeme ich do tretích krajín mimo EÚ.

 

3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

 

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies.

 

4. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

 

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené tretím stranám (príjemcom, spracovateľom Vašich osobných údajov), aby nám pomohli poskytovať naše služby. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, starostlivo vyberáme. Majú prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon ich činnosti, a sú zaviazané na základe spracovateľskej zmluvy je chrániť, neprezradiť a nepoužiť na iné účely. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

Príjemcovia osobných údajov

 

- Orgány verejnej moci (napr. súdy, správne úrady, polícia).
- Poskytovatelia služieb: účtovník, daňový poradca, advokát, správca siete, poskytovateľ servera, poskytovateľ e-shopového riešenie, poskytovateľ expedičného systému, poskytovatelia poštových služieb a komunikačných služieb a elektronických komunikačných služieb, poskytovateľ servisných služieb informačného systému či výpočtovej techniky, poskytovatelia analýz, auditu, platobných služieb a spracovatelia platieb, marketingových služieb, prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook, poskytovateľ chat aplikácie.
- Ďalšie príjemcovia podľa potrieb správca, ktoré však v súčasnosti nevyužívame.

 

5. Aké sú vaše práva?

- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
- pravo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
- právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
- právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR),
- právo namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
- právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
- právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia uvedených práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, a to na kontaktnú adresu: obchod@luxusne-holenie.sk nebo telefon: +420 773 163 895.

 


Právo na odvolanie súhlasu môžete využiť len v prípadoch, keď ste udelil / a súhlas so spracovaním osobných údajov. Toto právo nemôžete uplatniť, keď sú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom nákupu tovaru cez internet alebo za účelom priameho marketingu.

 


Právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás (bezplatne raz ročne) získať potvrdenie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje, a ak áno, o aké údaje ide, akým spôsobom sú spracovávané. Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

 


Máte tiež právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili alebo doplnili na základe Vašej žiadosti nepresné či neúplné osobné údaje, ktoré o vás vedieme.

 


Právo na vymazanie osobných údajov máte, ak o to požiadate a sú splnené podmienky podľa čl. 17 GDPR, napríklad odvolal ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracované, ak boli spracované protiprávne atď. Vaša údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bráni zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iného opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

 


Máte tiež právo požadovať obmedzenie spracovanie (odmietate vymazanie), ktoré predstavuje pre našu spoločnosť povinnosť označiť Vaše osobné údaje a už je nespracoval, iba ponechať uložené.

 


Proti spracovanie, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch ako predávajúceho (zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie nákupu), máte právo kedykoľvek namietať, napr. formou odkazu v e-mailu alebo nás kontaktujte.

 


Právo na prenosnosť údajov Vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytol / a, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete následne predať inému správcovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.

 


V prípade, že budete akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Viac informácií o Vašich právach sú k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

6. Neexistuje súkromia bez zabezpečenia

 

Poskytujeme zabezpečené služby, vďaka nim uchovávame osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromie. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby. Naše dáta sú uložené na území Európskej únie. Garantujeme, že Vaše osobné údaje nebudeme prenášať mimo .

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "Povoliť všetky cookies" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie Povoliť všetky cookies
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads